Cài đặt SMTP gửi email trên website wordpress không cần plugin

Cài đặt SMTP gửi email – Việc gửi và nhận mail dường như là hoạt động bắt buộc khi sử dụng CMS wordpress để làm website. Mặc dù có rất nhiều plugin hỗ trợ việc này, chúng đều không quá nặng và việc thiết lập cũng vô cùng đơn giản (điển hình là WP Mail SMTP by WPForms và  Easy WP SMTP). Tuy nhiên, nếu bạn nào không thích sử dụng plugin thì có thể làm theo cách sau nhé.

Cài đặt SMTP gửi email

Cài đặt SMTP gửi email trên website wordpress không cần plugin

Trước tiên hãy cùng tìm hiểu SMTP là gì nhé?

SMTP là 3 chữ cái đầu viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol dịch ra có nghĩa là một giao thức truyền tải thư tín đơn giản hóa, là một tiêu chuẩn để truyền tải dữ liệu trên môi trường internet.

Và giao thức này thực hiện nhiệm vụ chính là gửi mail còn việc nhận mail hay truy xuất dữ liệu mail server sẽ có giao thức IMAP hay POP3 đảm nhiệm.

SMTP Server (server dùng để gửi mail) là một dịch vụ cho phép người dùng gửi email với số lượng lớn, tốc độ nhanh mà không bị giới hạn như các hòm mail miễn phí của Gmail hoặc mail đi kèm hosting.

Hiểu một cách khác SMTP Server là một máy chu giúp các bạn hoàn thành thao tác gởi và nhận thư một cách dễ dàng.

Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn và bảo mật giao thức SMTP sẽ gởi mail thông quan TCP hoặc IP. Ngoài SMTP, các giao thức ESMTP và X.400 hiện nay cũng đã được sử dụng khá rộng rãi.

Sử dụng giao thức SMTP trong Gmail sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian góp phần nâng cao hiệu xuất làm việc. Giao thức này giúp bạn gửi một số lượng lớn thư trong một thời gian ngắn, tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc gửi thư thủ công trước đây.

Ngoài ra, SMTP cũng hỗ trợ gửi tệp đính kèm và khả năng lưu trữ với dung lượng cao hơn, giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng email doanh nghiệp.

Cài đặt SMTP gửi email trên website wordpress không cần plugin

Cách cài đặt SMTP gửi email bằng cách dùng code

Copy và paste đoạn code sau vào file functions.php nhé: Giao diện > Theme file editor > function.php

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
if ( !is_object( $phpmailer ) )
$phpmailer = (object) $phpmailer;
$phpmailer->Mailer = 'smtp';
$phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com'; // nếu là email server thì thay đổi lại nhé
$phpmailer->SMTPAuth = 1;
$phpmailer->Port = 587; 
$phpmailer->Username = 'mailcuaban@gmail.com';
$phpmailer->Password = 'matkhauungdung';
$phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
$phpmailer->From = 'mailcuaban@gmail.com';
$phpmailer->FromName = 'Cộng đồng blog - cách setup smtp gửi email không plugin';
});

Giải thích:

  • Host: host email hệ thống (thường là smtp.gmail.com) nếu dùng email google, smtp.zoho.com nếu dùng zoho, tìm hiểu nếu sài host email bên nào thay vào nhé.
  • Username: bạn truyền email của bạn
  • Password: là mật khẩu ứng dụng (không phải là mật khẩu gmail đâu nhé. Bạn cần tạo 1 ứng dụng để lấy mật khẩu)
  • From: làm email gởi đi,
  • FromName: là tên của email hiện thị
  • Port: Port này để mặc định, hoặc thông số khác 465 nếu để SmtpSecure SSL
  • SMTPSecure: Có thể thay bằng SSL nếu để port 465
  • Các bạn có thể để mặc định tất cả chỉ thay đổi. Host, Username, Pass, Form

Cách tạo mật khẩu ứng dụng:

Các bạn truy cập Gmail > Quản lý tài khoản google của bạn > Bảo mật > Bật xác minh 2 bước lên.

Sau đó vào mục Mật khẩu ứng dụng > Chọn ứng dụng là Khác  > Đặt tên ứng dụng là SMTP > Tạo

Sẽ có 1 popup hiện ra mật khẩu ứng dụng của bạn. Vậy là xong.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *