Bài 02: Cấu trúc thư mục WordPress và cấu hình wp-config

Cấu trúc thư mục WordPress và cấu hình wp-config sẽ là những nội dung mà chúng ta sẽ học trong bài 02 này của khoá học lập trình WordPress từ a-z này của Hungshare.com.

Cấu trúc thư mục WordPress

I. Cấu trúc thư mục WordPress

Cấu trúc thư mục gốc của WordPress bao gồm 3 thư mục chính:

 • wp-admin: Chứa các tập tin và thư mục quản lý bảng điều khiển của trang web, bao gồm các chức năng quản lý bài viết, trang, danh mục, phân quyền người dùng, plugin, theme và cài đặt.

khoá học lập trình wordpress

 • wp-content: Chứa các tập tin và thư mục của các plugin, theme, tệp đa phương tiện, lưu trữ bản sao lưu, tệp cấu hình và các tệp tùy chỉnh khác.

Thư mục wp-content

 • wp-includes: Chứa các tập tin cốt lõi của WordPress, bao gồm các lớp và hàm hỗ trợ cho các tính năng cơ bản của WordPress.

wp-includes

Ngoài các thư mục chính này, WordPress còn có các tệp khác như:

 • index.php: Tệp này là tệp mặc định được thực thi khi truy cập vào trang web WordPress.
 • wp-config.php: Tệp cấu hình chứa thông tin về cơ sở dữ liệu, đường dẫn và các thông số cấu hình khác của trang web.
 • .htaccess: Tệp này chứa các quy tắc cấu hình Apache để tăng tính bảo mật và hiệu suất của trang web.
 • license.txt: Tệp này chứa giấy phép sử dụng của WordPress.
 • readme.html: Tệp này chứa thông tin hướng dẫn về cách cài đặt và sử dụng WordPress.
 • wp-activate.php: Tệp này được sử dụng để kích hoạt tài khoản người dùng khi đăng ký trang web WordPress.
 • wp-blog-header.php: Tệp này là tệp đầu tiên được thực thi khi truy cập vào các trang bài viết của trang web.
 • wp-comments-post.php: Tệp này được sử dụng để xử lý các bình luận của người dùng trên trang web.

Để cài đặt và lập trình WordPress, bạn cần hiểu rõ cấu trúc thư mục này và biết cách tương tác với các tệp và thư mục trong đó.

Bài viết này được đăng tại [hungshare.com]

II. Cấu hình WordPress

Có 2 tập tin trong thư mục gốc giúp chúng ta thiết lập các giá trị cấu hình cho WP đó là tập tin:

– wp-config.php

– .htaccess

Trong bài học này thì hungshare.com sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trong file wp-config.php. Còn file .htaccess sẽ học trong những bài sau.

wp-config

1. Thiết lập tiền tố cho các bảng trong database WordPress

Khi cài đặt WordPress, tiền tố mặc định cho các bảng trong cơ sở dữ liệu là “wp_”. Tuy nhiên, để tăng tính bảo mật của trang web, bạn có thể thiết lập tiền tố khác cho các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Để thiết lập tiền tố cho các bảng trong database, bạn có thể cấu hình như sau:

$table_prefix  = 'wp_';

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt WordPress và muốn thiết lập lại tiền tố cho các bảng trong cơ sở dữ liệu, trước khi thực hiện, hãy backup toàn bộ cơ sở dữ liệu của trang web để đảm bảo an toàn.

2. Thay đổi URL chạy chính của WordPress

Để thay đổi URL chạy chính của wp thì sẽ có 2 cách. Cách đầu tiên là thay đổi trong phần quản trị website:

 • Đăng nhập vào trang quản trị của WordPress.
 • Trong menu bên trái, di chuột đến “Cài đặt” và chọn “Chung”.
 • Cập nhật địa chỉ WordPress (WordPress Address URL) và địa chỉ trang web (Site Address URL) bằng địa chỉ mới.
 • Lưu lại các thay đổi.

Cách thứ 2 là cấu hình trong file wp-config.php

define( 'WP_SITEURL', 'https://hungshare.com' );
define( 'WP_HOME', 'https://hungshare.com' );

tập tin wordpress
Lưu ý: Việc thay đổi URL chạy chính của WordPress có thể làm ảnh hưởng đến một số tính năng của trang web, ví dụ như các liên kết trong bài viết hoặc các plugin sử dụng đường dẫn tĩnh. Bạn cần kiểm tra và sửa đổi các liên kết hoặc cấu hình các plugin nếu cần thiết.

Bài viết này được đăng tại [hungshare.com]

3. Hiển thị các câu truy vấn trên một trang

Đầu tiên các bạn sẽ cần phải cầu hình trong wp-config:

define( 'SAVEQUERIES', true );

Và để hiển thị chi tiết các câu truy vấn trên trang thì các bạn hãy dùng:

global $wpdb;
print_r( $wpdb->queries );

4.Tăng bộ nhớ cho ứng dụng WordPress

Các bạn hãy cấu hình như sau để tăng bộ nhớ cho ứng dụng wordpress:

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );

Bạn có thể thay đổi giá trị ‘128M’ thành giá trị mong muốn tương ứng với bộ nhớ mà bạn muốn cấp cho ứng dụng WordPress.

5. Thiết lập ngôn ngữ và định dạng quốc tế

Để thiết lập ngôn ngữ thì các bạn sẽ cấu hình như sau:

define ( 'WPLANG', 'en-US' );

Trong đó ‘en-US’ chính là ngôn ngữ mà bạn muốn thiết lập.

6. Thiết lập thư mục chứa các tập tin ngôn ngữ

Mặc định của wp sẽ là:

Default: define( 'LANGDIR', '/wp-content/languages' );

Các bạn có thể chỉnh sửa đường dẫn đến thư mục chưa tập tin theo ý muốn của mình:

Custom: define( 'LANGDIR', '/wp-content/hungshare/languages' );

7. Thiết lập tài khoản FTP cho website

Tài khoản FTP là tài khoản chỉ được dùng để trao đổi file giữa máy tính cá nhân của bạn đến máy chủ dựa vào giao thức FTP. Nếu bạn đã có đăng ký hosting hay server website của một đơn vị cung cấp nào đó, đơn vị này sẽ hỗ trợ bạn tạo một tài khoản FTP.

Thiết lập tài khoản FTP trên wp-config:

define( 'FTP_USER', 'username' );
define( 'FTP_PASS', 'password' );
define( 'FTP_HOST', 'ftp.example.com:21' );

Trong đó, ‘ftp.example.com’ là địa chỉ FTP host của bạn, ‘your-ftp-username’ là tên đăng nhập của tài khoản FTP và ‘your-ftp-password’ là mật khẩu tài khoản FTP của bạn.

khoá học lập trình wordpress a-z

Lưu ý: Nếu bạn không biết địa chỉ FTP host của mình, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để biết thêm chi tiết. Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của máy chủ FTP thay vì tên miền FTP host.

Bài viết này được đăng tại [hungshare.com]

8. Thiết lập thời gian xóa TRASH

Mặc định trong WordPress, thời gian xóa tạm thời (TRASH) là 30 ngày. Tức là sau khi bạn xóa một bài viết hoặc trang, nó sẽ được chuyển vào thùng rác và sẽ tự động bị xóa khỏi trang quản trị WordPress của bạn sau 30 ngày.

Nếu bạn muốn thay đổi thời gian này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn.
 • Chọn Settings > Writing.
 • Tìm kiếm phần “Trash” và thay đổi số ngày trong ô “Trash” Expire Time.
 • Nhấn nút “Save Changes” để lưu thay đổi của bạn.

Bạn cũng có thể thay đổi thời gian xóa tạm thời bằng cách thêm đoạn mã sau vào tệp wp-config.php hoặc functions.php của theme:

define( 'EMPTY_TRASH_DAYS', 7 );

Ở đây, giá trị “7” sẽ thiết lập thời gian xóa tạm thời là 7 ngày. Bạn có thể thay đổi giá trị này thành bất kỳ số ngày nào bạn muốn. Sau khi thêm đoạn mã này, bạn cần lưu lại tệp để thay đổi có hiệu lực.

9. Thiết lập giá trị không chỉnh sửa trong Admin

Nếu bạn không muốn người dùng chỉnh sửa file trong trang quản trị admin thì hãy cấu hình ở file wp-config.php như sau:

define('DISALLOW_FILE_EDIT', TRUE);

III. Tổng kết

Bài học này Hungshare.com giới thiệu đến các bạn cấu trúc thư mục gốc của WordPress và những cấu hình cơ bản nhất trong file wp-config.php. Tuy nhiên trong wp vẫn còn nhiều cấu hình nâng cao và phức tạp hơn nhưng mình chỉ giới thiệu những cái cơ bản trước để các bạn dễ học và dễ hiểu hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo của khoá lập trình WordPress miễn phí tại Hungshare.

Bài học khác

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *